มาตรวัดน้ำแบบสองชั้น รุ่น MBA

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า : คุณสมบัติพิเศษ (Features)
มาตรวัดน้ำ รุ่น MBA
มาตรวัดน้ำรุ่น MBAเป็นมาตรที่มีหน้าปัดแห้งสนิท และมีการเคลื่อนที่ของใบพัดด้วยน้ำหลายกระแส (Multi-jet) ที่ไหลผ่านภายในห้องวัดน้ำ (Measuring Chamber) ภายในตัวเรือนมาตรวัดน้ำมีชิ้นส่วนหลักสองชิ้น ซึ่งแยกกันเป็นอิสระ คือ เครื่องบันทึกจำนวนตัวเลขของปริมาตรน้ำ ซึ่งเป็นกล่องพลาสติกผนึกอย่างแน่นหนา และห้องวัดปริมาตรน้ำที่ไหลผ่าน

มาตรฐานการผลิต
ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมตาม มอก. 1021-2534 และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมตาม มอก. 1021-2534 และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

สอบถามโปรโมชั่นกับตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ 02-398-9377-78 ,02-398-8244