อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

ความเป็นมา
ในปี พ.ศ 2543 เริ่มก่อตั้งร้านจำหน่ายสินค้าถังน้ำ ท่อ อุปกรณ์พีวีซี และงานติดตั้งระบบประปา โดยตั้งชื่อร้านค้าว่า “อรุณเซอร์วิส” โดยตัวหนังสือ “อรุณ” นั้นมาจากชื่อ ของ” คุณพ่อ” ส่วนคำว่า “เซอร์วิส” นั้นหมายถึง “งานบริการ” ในปี พ.ศ.2545 ทางร้านค้าได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย” เพื่อความสะดวกต่อกิจการในขณะนั้นๆ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้จัดจำหน่าย ถังน้ำ ปั๊มน้ำ และ งานระบบประปา เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม และให้การบริการจัดส่งที่รวดเร็ว ครบครั้น ใส่ใจทั้งก่อน และหลังการให้บริการ จริงใจกับลูกค้า บริษัทฯ มีการพัฒนาการทำงานขององค์กรตลอดเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลโทร 02-398-9377-78 ,02-398-8244