มาตรน้ำแบบสองชั้น รุ่น MBA-P

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า : คุณสมบัติพิเศษ (Features)

มาตรวัดน้ำพลาสติก รุ่น MBA-P
มาตรวัดน้ำรุ่น MBAp ตัวเรือนผลิตจากพลาสติก ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)ที่มีหน้าปัดแห้งสนิทและมีการเคลื่อนที่ของใบพัดด้วยน้ำหลายกระแส (Multi-jet)ที่ไหลผ่านภายในห้องวัดน้ำ (Measuring Chamber) ภายในตัวเรือนมาตรวัดน้ำมีชิ้นส่วนหลักสองชิ้น ซึ่งแยกกันเป็นอิสระ คือ เครื่องบันทึกจำนวนตัวเลขของปริมาตรน้ำ ซึ่งเป็นกล่องพลาสติกผนึกอย่างแน่นหนาและห้องวัดปริมาตรน้ำที่ไหลผ่าน

สอบถามโปรโมชั่นกับตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ 02-398-9377-78 ,02-398-8244