ปั๊มหอยโข่ง ยี่ห้อ Pentax รุ่น CM

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว รุ่นCM 50-550: Pentax สำหรับบ้านเรือน และอุตสาหกรรม

การใช้งาน : ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว แรงดันคงที่ เสียงเงียบ เหมาะสมสำหรับใช้ในบ้านเรือน งานก่อสร้างและอุตสาหกรรม
โครงสร้าง : เสื้อปั๊มน้ำเหล็กหล่อ, เพลาแสตนเลส AISI416 (รุ่น CM 50-100), เพลาแสตนเลส AISI 303 (รุ่น CM 160-550)
ใบพัดโนริล หรือทองเหลือง (รุ่น CM 50-310), ใบทองเหลือง (รุ่น CM 400-550)
แรงดันสูงสุด 6 บาร์, อุณหภูมิน้ำ: 0-50C (ใบพัดโนริล), 0-90C (ใบพัดทองเหลือง)

มอเตอร์ : Class F IP44 2P มีทั้งสองสายและสามสาย
มีระบบป้องกันอุณหภูมิ (Thermal protection) ยกเวันรุ่น CM400-550
สอบถามโปรโมชั่นกับตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ 02-398-9377-78 ,02-398-8244