ท่อ HDPE ยี่ห้อ SK. ขนาด 20-400 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า : ท่อ HDPE ตรา SK

ท่อพีอี (ท่อ HDPE, ท่อ PE) ตรา SK ผลิตจากเรซินพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) ทำให้ทำให้เนื้อท่อมีคุณสมบัติเหนียวและแข็ง ซี่ง ท่อพีอี (ท่อ HDPE, ท่อ PE) ตรา SK ได้ผลิตโดยมีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานสากล ISO, DIN, ASTM และ SFS อีกด้วย

ท่อพีอี (ท่อ HDPE, ท่อ PE) ตรา SK ผลิตจากเรซินพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) ทำให้ผิวมีลักษณะเรียบมันทำให้น้ำหรือของเหลวไหลผ่านได้สะดวก เนื้อท่อมีคุณสมบัติเหนียวและแข็งซึ่ง ท่อพีอี (ท่อ HDPE, ท่อ PE) ตรา SK ได้ผลิตโดยมีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ เครื่องมือที่ทันสมัยสินค้าได้มาตรฐานได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.982-2548 รวมถึงผลิตตามมาตรฐานสากล ISO, DIN, ASTM, SFS อีกด้วย ท่อพีอี (ท่อ HDPE, ท่อ PE) ตรา SK มีความยืดหยุ่นตัวได้ดี จึงทนต่อการกระแทกทั้งจากภายนอกและภายในท่อได้โดยไม่ร้าวหรือแตก น้ำหนักเบาทำให้สะดวกต่อการขนส่งและการติดตั้งผิวภายในท่อมีความเรียบมัน ดังนั้นจึงมีความต้านทานการไหลต่ำ ทำให้ของเหลวไหลผ่านภายในท่อได้สะดวก ไม่มีสารเป็นพิษเจือปน”เหมาะที่จะใช้เป็นท่อจ่ายน้ำดื่มและของเหลวที่เป็นอาหารได้ “ทนทานต่อสารเคมี” ทนทานต่อกรด ด่าง เกลือ หรือสารเคมีต่างๆ เหมาะสำหรับงานสนามกอล์ฟงานประปา งานระบบชลประทาน งานระบายน้ำดี งานระบายน้ำเสีย งานเกษตรกรรม งานบ่อบาดาล งานในโรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนของท่อพีอี (ท่อ HDPE, ท่อ PE) ตรา SK มีขนาดตั้งแต่ 20-110 มม. และข้อต่อท่อพีอี (ท่อ HDPE, ท่อ PE) ตรา SK ระบบสวมอัด (Compression) ใช้กับท่อขนาดตั้งแต่ 20-63 มม.
– จำหน่าย ปลีกและส่ง ท่อ และอุปกรณ์ ท่อแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฎิกูล ระบบงานประปา

สอบถามโปรโมชั่นกับตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ 02-398-9377-78 ,02-398-8244