ท่อ และ อุปกรณ์ ร้อยสายไฟฟ้า ตรา ช้าง ( สีเหลือง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อสำหรับงายร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (เหลือง)

ท่อแบบปลายเรียบและท่อปลายบาน
– ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 216-2524
– ท่อพีวีซีสำหรับสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ

สอบถามโปรโมชั่นกับตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ 02-398-9377-78 ,02-398-8244