ท่อ และอุปกรณ์ ร้อยสายไฟฟ้า ตรา ช้าง ( สีขาว)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อสำหรับงานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อแบบปลายเรียบ
– ท่อร้อยสายไฟสีขาวได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามมาตรฐาน มอก.216-2524

สอบถามโปรโมชั่นกับตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ 02-398-9377-78 ,02-398-8244