ถังบำบัดน้ำเสีย พี.พี.ชนิดเติมอากาศ รุ่นซุปเปอร์แซทส์ (SS)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า 

ถังบำบัดน้ำเสีย ซูเปอร์แซทส์ คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม เพราะเรารู้ดีว่า น้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิต เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย ซูเปอร์แซทส์ เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม ให้กลายเป็นน้ำดี จนมั่นใจได้ว่าจะไม่สร้างมลภาวะเมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในธรรมชาติ ด้วยระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล และกระบวนการบำบัดที่ไม่ต้องให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดินจนน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็น ทำลายสภาพแวดล้อม ช่วยแก้ปัญหาอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินซึมน้ำได้ไม่ดี ถังบำบัดน้ำเสียซูเปอร์แซทส์ ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส เสริมแรง คุณภาพสูง จึงแข็งแรงทนทาน มั่นใจในประสิทธิภาพได้ตลอดอายุการใช้งาน

หลักการทำงานถังบำบัดน้ำเสีย
หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียซูเปอร์แซทส์ คือ ถังบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ เป็นกระบวนการบำบัดน้ำโสโครกแบบ ACTIVED SLUDGE แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ คือการใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงตะกอนแบคทีเรีย ให้ทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีย่อยสลายตัวเองเรื่อยไปจึงไม่ต้องสูบส้วมบ่อย ๆ แบบระบบบ่อเกรอะซึมทั่วไป สามารถบำบัดน้ำเสียรวมตั้งแต่น้ำปฏิกูลจากส้วม น้ำซักล้าง น้ำทิ้งจากครัว และน้ำทิ้งอื่น ๆ ยกเว้นน้ำฝน ถังบำบัดน้ำเสียซูเปอร์แซทส์ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง ส่วนแยกกากตะกอน ทำหน้าที่แยกกาก และสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ำเสีย แล้วทำการย่อยสลายกากบางส่วนตั้งแต่แรกไหลเข้ามา ส่วนที่สอง ส่วนกรองเติมอากาศ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสีย โดยการเติมอากาศให้แบคทีเรียที่ใช้อากาศกำจัดความสกปรกในน้ำตามปฏิกิริยา ชีวเคมี ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้นอกจากแขวนลอยอยู่ในน้ำเสียแล้วยังมีอีกส่วนที่เป็น ลักษณฟิล์มเกาะอยู่ตามสื่อชีวภาพที่จมน้ำ ทำให้ลดปริมาณตะกอนแขวนลอยที่จะหลุดออกจากระบบ ส่วนที่สาม ส่วนตกตะกอน ทำหน้าที่แยกตะกอนแขวนลอยในระบบออกจากน้ำใส น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะได้มาตรฐานสามารถระบายสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

สอบถามโปรโมชั่นกับตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ 02-398-9377-78 ,02-398-8244