ถังบำบัดน้ำเสียอาคารใหญ่ พี.พี.รุ่น แอโรแมกซ์ (AMC)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า :ถังบำบัดน้ำเสียอาคารใหญ่ พี.พี.รุ่น แอโรแมกซ์ (AMC)

ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ เป็น การบำบัดน้ำก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาค้นคว้าจากประสบการณ์ของ พี.พี. ที่มีมายาวนานกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 200 -3,000 คน ใช้กระบวนการบำบัด น้ำเสียแบบ ACTIVATED SLUDGE ซึ่งให้ประสิทธิภาพ ในการบำบัดน้ำเสียได้สูงสุด ในพื้นที่จำกัด โดยมีคุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสียแอโรแมกซ์ อยู่ในภาวะที่ได้มาตรฐานการควบคุมมลพิษ วัสดุ อุปกรณ์และกรรมวิธีในการผลิตถังบำบัดน้ำเสียแอโรแมกซ์เป็นระบบผลิตขั้น สูงบวกกับประสบการณ์อันยาวนาน ในการผลิตถังไฟเบอร์กลาส

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์์
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่จำกัด โดยน้ำที่บำบัดได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

รางวัลและการรับรองมาตรฐาน
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นรายแรก

สอบถามโปรโมชั่นกับตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ 02-398-9377-78 ,02-398-8244