ขั้นตอนการติดตั้ง

  • งานติดตั้งปั๊มน้ำและแท้งค์น้ำ 3 ระบบ
  • ระบบที่1 ปั๊มน้ำดูดจากแท้งค์เข้าบ้าน
  • ระบบที่2 ปั๊มน้ำดูดจากมิตเตอร์ ( ใช้เฉพาะตอนน้ำหมดแท้งค์น้ำเท่านั้น)
  • ระบบที่3 มิตเตอร์น้ำจ่ายตรงเข้าบ้านเลย