งานติดตั้ง ปั้มน้ำพร้อมถังน้ำ

 • ปั้มน้ำ Hitachi WM-P200GX2 ลูกค้าเลือกใช้เพราะ บ้าน 2 ชั้น ห้องน้ำ 2 ห้อง
 • ติดตั้ง 2 ระบบ ระบบที่1. ดูดตรงจากแท้งค์น้ำ ระบบที่2. By-Pass
 • ถังน้ำ ลูกค้า เลือกเป็นถังน้ำ DOS Natura Nano รุ่น NSN-700
 • ต้องขอขอบคุณ ที่ให้โอกาสร้านครับ

งานติดตั้ง ปั้มน้ำพร้อมถังน้ำ

 • ปั้มน้ำ Hitachi WT-P300GX2 ลูกค้าเลือกใช้เพราะ บ้าน 4 ชั้น ห้องน้ำ 4 ห้อง
 • ติดตั้ง 2 ระบบ ระบบที่1. ดูดตรงจากแท้งค์น้ำ ระบบที่2. By-Pass
 • ถังน้ำ ลูกค้า เลือกเป็นถังน้ำ DOS Natura Nano รุ่น NSN-700
 • ต้องขอขอบคุณ ที่ให้โอกาสร้านครับ

งานติดตั้ง ปั้มน้ำพร้อมถังน้ำ

 • ปั้มน้ำ Hitachi WM-P300GX2 ลูกค้าเลือกใช้เพราะ บ้าน 3 ชั้น ห้องน้ำ 4 ห้อง
 • ติดตั้ง 3 ระบบ ระบบที่1. ดูดตรงจากแท้งค์น้ำ ระบบที่2. By-Pass
 • ถังน้ำ ลูกค้า เลือกเป็นถังน้ำ Dos. รุ่น NSN-700 สีทราย
 • ต้องขอขอบคุณ ที่ให้โอกาสร้านครับ