ท่อ และ อุปกรณ์ PVC ตรา ช้าง และ ตราเสือ

คำอธิบาย

ท่อแบบปลายเรียบ ( ท่อสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม)

ผลิตตามมาตรฐานนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า สำหรับใช้เป็นท่อนำ้ดื่ม ท่อรีบแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฎิกูล

สอบถามโปรโมชั่นกับตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ 02-398-9377-78 ,02-398-8244