รายละเอียดสินค้า 

งานซ่อมถังน้ำใต้ดินแตก ระยะเวลาในการซ่อม 4 วัน  หน่วยงาน ซอยรังสิตภิรมย์ ม.กรุงเทพ